Co to jest Plan Budżetu, zwany również jako “Wyrównywacz” lub “Równe opłaty”(ang. ‘Equaliser’ or ‘Level pay’ )?
Daragh Cassidy
Head Writer

An energy budget payment plan is a payment method which allows customers to spread the cost of their annual energy bills over 12 equal monthly instalments.

Co to jest ‘Level Pay’?

“Równe opłaty” jest planem płatności rachunków za energię, oferowanym przez Bord Gais Energy, który umożliwia klientom uiszczanie opłat w 12 miesięcznych równych ratach. Roczny rachunek jest prognozowany na podstawie zużycia energii w poprzednich latach oraz aktualnej stawki za jednostkę energetyczną.   

Co to jest ‘Equaliser’?

“Wyrównywacz” jest programem płatności oferowanym przez Electric Ireland. Podobnie, jak w przypadku ‘Level Pay’, klienci płacą roczny rachunek za energię w 12 miesięcznych równych ratach . Rachunki są oszacowywane na podstawie taryfy za jednostkę energetyczną i historii wysokości opłat klienta.

Jak faktycznie działają oba plany?

Miesięczny rachunek za energię jest zwykle obliczany na podstawie ilości gazu i prądu zużytych w poprzednim miesiącu. Taki sposób rozliczania może prowadzić do sporych rozstrzałów w wysokości opłat w różnych okresach roku, co uniemożliwia skuteczne planowanie budżetu na dłuższą metę.

Plany budżetu to sposób, w jaki dostawcy energii usuwają nieprzewidywalność wysokości opłat za rachunki i dają większą przejrzystość i kontrolę nad budżetem.

Po złożeniu wniosku o plan budżetu, Twój usługodawca oszacuje Twój rachunek na najbliższych 12 miesięcy, w oparciu o aktualny kurs za jednostkę energetyczną oraz ilość energii zużytej w poprzednim roku.

Jeśli wybierasz planu budżetu na gaz u nowego dostawcy, Twój rachunek prognozowany będzie oszacowany na podstawie odczytu licznika gazowego w Twoim gospodarstwie.

Co to jest tzw. “tolerancja"?

Należy wiedzieć, że dostawca dodaje zawsze procent do Twojego rocznego prognozowanego rachunku, przewidujący wzrost konsumpcji, np. w przypadku zakupu nowego urządzenia lub wyjątkowo zimnej pory roku. Kwota ta nazywana jest "tolerancją" i u niektórych dostawców może dochodzić nawet do 20% całkowitej opłaty za rachunek.

Dobrą wiadomością jest to, że “tolerancja" jest metodą zabezpieczenia. Oznacza to, że jeśli Twój rzeczywisty rachunek okaże się niższy lub wyższy niż prognozowany, swoją nadwyżkę (lub deficyt w tym przypadku) możesz przenieść na następny rok i będzie ona uwzględniana w następnym rocznym rozliczeniu. Jeśli Twoje zużycie oszacowane jest na większe niż rzeczywiste, będziesz uprawniony do zwrotu różnicy.

Po uwzględnieniu "tolerancji", Twój szacowany rachunek jest dzielony następnie na 12 równych kwot, które są płacone każdego miesiąca. Dzięki temu unikasz zaskoczenia i czujesz się bezpieczniej myśląc o kolejnym rachunku.

Czy kryje się w tym jakiś haczyk?

Nie, ale należy pamiętać, że usługodawcy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia (lub zmniejszenia) miesięcznej kwoty płatności, jeśli wszystko wskazuje na to że początkowa prognoza była błędna. Airtricity dokonuje przeglądu planu co cztery miesiące i  w razie potrzeby poprawia rachunek.

Będziesz zawsze informowany o wszelkich zmianach w rachunkach z wyprzedzeniem, aby uniknąć nieprzyjemnego zaskoczenia.

Jak zapłacić?

Jeśli wybrałeś opcję plan budżetu, Twój miesięczny rachunek będzie płacony drogą polecenia zapłaty. Dzięki temu nie będziesz musiał pamietać o zbliżających się terminach.  Flogas oferuje nawet możliwość płacenia kartą płatniczą wydaną przez siebie.

Jeśli korzystasz z planu budżetu, będziesz otrzymywał miesięczny szczegółowy wykaz dotyczący zużycia energii, stawki za jednostkę i salda Twojego konta.

Jak uzyskać plan budżetu?

Złożenie aplikacji o plan budżetu jest całkowicie bezpłatne u wszystkich dostawców i coraz więcej osób wybiera tę opcję.

Przed skontaktowaniem się z usługodawcą, doradzamy ustalenie płatności drogą polecenia zapłaty, upewnienie się, że konto nie ma debetu i sprawdzenie odczytu licznika.   Ułatwi to Tobie i Twojemu dostawcy na możliwie najdokładniejsze oszacowanie rachunku.