By using this website, you agree to be bound by our Terms of Use and consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
Gas & Electricity guide

Co to jest niska opłata stała?

Co to jest niska opłata stała?
Simon Moynihan

Simon Moynihan

Staff Writer

Niska opłata stała jest dodatkową opłatą, płaconą przez klientów, którzy używają średnio do dwóch jednostek energii elektrycznej dziennie. Opłata wynosi obecnie €5,25 za dwumiesięczny cykl rozliczeniowy.

Dlaczego Electric Ireland pobiera niską opłatę stałą (ang. 'Low User Standing charge')

Electric Ireland wprowadził niską opłatę stałą w 2012 za "zwrot kosztów związanych z dostarczaniem energii elektrycznej do klientów z bardzo niskim zużyciem.”

Electric Ireland wytłumaczył to tym, że nie jest w stanie odzyskać kosztów dostaw energii elektrycznej do klientów o niskim poziomie użytkowania. Koszty te obejmują odczyt liczników, obsługę serwisową i konserwację sieci.

Jak naliczana jest opłata?

Niska opłata stała jest naliczana co każdy 2-gi miesiąc, jest więc możliwe, że nie będzie pobierana z każdym rachunkiem.

Jeśli zużywasz średnio do 2 jednostek energii na dzień w 61 - dniowym okresie rozliczeniowym, do Twojego rachunku zostanie doliczona niska opłata stała.

Jeśli zużywasz 122 kWh energii elektrycznej w okresie każdych  2-ch miesięcy (czyli 732 kWh w roku), to oznacza, że zużywasz zaledwie 17% średniej krajowej konsumpcji energii.

Czy ponoszę powyższą opłatę?

Nie, jeśli nie jesteś klientem Electric Ireland.

Klienci, którzy mogą być obciążeni niską opłatą stałą, to osoby z domami wakacyjnymi lub nieruchomościami, które nie są w regularnym użytkowaniu.

Warto zauważyć, że stałe używanie samego alarmu antywłamaniowego i lodówki pobiera wystarczająco dużo energii, by nie ponosić tej opłaty.


Reviews

Here's what our customers say about us

Independent Service Rating based on verified reviews. Read all reviews

Quick and Easy

We’re Ireland’s leading price comparison and switching site. We’re free to use and make comparing prices across suppliers quick and easy!

Save Time and Money

We save you time by bringing you all the best deals in one place. Every year we help tens of thousands of customers to switch and save money!

You Can Trust Us

We’re 100% impartial and are also accredited by the Commission for Regulation of Utilities (CRU) as an impartial, accurate and independent supplier of energy price comparisons.