By using this website, you agree to be bound by our Terms of Use and consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
Gas & Electricity guide

Co to jest dofinansowanie do prądu?

 Co to jest dofinansowanie do prądu?
Mark Whelan

Mark Whelan

Staff Writer

Dofinansowanie do prądu jest wypłacane w ramach pomocy socjalnej przez tutejszy Urząd Opieki Społecznej w wysokości €35 miesięcznie. Przysługuje on wszystkim osobom powyżej 70 roku życia a także niektórym poniżej tego wieku, jeśli spełniają określone kryteria. Pomoc ta jest płacona jako część pakietu świadczeń dla gospodarstw domowych (ang. ‘Households Benefits Package’).

Czy kwalifikuję się do zasiłku na energię elektryczną?

Po pierwsze, musisz mieszkać w Irlandii i być jedyną osobą w swoim gospodarstwie domowym, która otrzymuje dodatek. Musisz również żyć samotnie lub mieszkać z ludźmi, określanymi jako "excepted people", którzy spełniają pewne wyznaczone kryteria. Znaczenie tej nazwy wyjaśnimy w dalszej części przewodnika.

Inne kryteria które uprawniają do pomocy to wiek poniżej 66 roku życia i pobieranie jednego z Zasiłków dla Niepełnosprawnych (Disability Allowance, Invalidity Pension lub Blind Pension).

Osoby między 66 a 70 rokiem życia, które są na emeryturze, lub pobierają renty rodzinne po zmarłym współmałżonku, jak i wszyscy którzy ukończyli 70 lat, są również upoważnieni do dodatku.

Kto jeszcze jest uprawniony?

Jeśli nie żyjesz sam, ale z  ludźmi, którzy kwalifikują się do grupy tzw. 'excepted people', możesz starać się o dodatek na prąd. Kogo wlicza się do grupy 'excepted people' ?

Są to ludzie, którzy: zarabiają mniej niż €310 na tydzień, dzieci poniżej 18 roku życia, które są na Twoim utrzymaniu lub osoby niepełnosprawne, wymagające opieki, z którymi mieszkasz minimum 1 rok.

Więcej szczegółów na temat wszystkich kryteriów znajdziesz na stronie Biura Informacji Społecznej (ang. ‘Citizen Information Office’) w zakładce Świadczenia dla gospodarstw domowych(ang. ‘Households Benefits Package’)

Jakie prawa przysługują najemcom?

Jeśli spełniasz kryteria uprawniające do dodatku, ale wynajmujesz mieszkanie, wówczas Twój wynajmujący będzie musiał potwierdzić na piśmie, że jesteś najemcą i rachunek za prąd jest na Twoje nazwisko. Ponadto, będzie on musiał dostarczyć numer MPRN Twojego lokalu.

Jak wypłacane jest dofinansowanie?

Electric Ireland w każdym miesiącu automatycznie odlicza €35 od Twojego rachunku za prąd.

Jeśli nie jesteś klientem Electric Ireland, możesz otrzymywać €35 na swoje konto bankowe w każdy pierwszy wtorek miesiąca lub odbierać pieniądze z lokalnego Urzędu Pocztowego.

Jeśli zdecydujesz się odbierać pieniądze z poczty, pamiętaj, że masz na to tylko 56 dni! A więc zrób to jak najszybciej.

Jeśli zmieniasz usługodawcę, Twój dodatek pozostanie bez zmian. Jakkolwiek, jeśli się przeprowadzasz, musisz ponownie złożyć podanie.

Jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać dodatek musisz wypełnić formularz HB1.
Reviews

Here's what our customers say about us

Independent Service Rating based on verified reviews. Read all reviews

Quick and Easy

We’re Ireland’s leading price comparison and switching site. We’re free to use and make comparing prices across suppliers quick and easy!

Save Time and Money

We save you time by bringing you all the best deals in one place. Every year we help tens of thousands of customers to switch and save money!

You Can Trust Us

We’re 100% impartial and are also accredited by the Commission for Regulation of Utilities (CRU) as an impartial, accurate and independent supplier of energy price comparisons.