Gas & Electricity

Co to jest Duży Użytkownik Mieszkaniowy?

...
Available languages
Image
Image Mark Whelan
Staff Writer

Klienci, którzy zużywają ponad 73 000 kWh gazu na rok są nazywani 'Dużymi Użytkownikami Mieszkaniowymi' (ang. 'Large Residential User') i ich rachunki są naliczane inaczej niż klientów, których zużycie jest poniżej tej kwoty. Oprócz ponoszenia opłat stałych i opłat za zużyty gaz, płacą oni dodatkową opłatę za znacznie większy pobór, zwaną tutaj 'Supply Point Capacity Charge'. Jest ona obliczana przez tutejszą Sieć Gazociągów (Gas Networks Ireland).

Co to jest pojemność punktu zaopatrzenia (ang. 'Supply Point Capacity')?

Pojemność punktu zaopatrzenia jest maksymalną ilością gazu, jaką może wykorzystać gospodarstwo domowe w ciągu jednego dnia, i jest ogólnie obliczana na podstawie historii zużycia gazu.

Jakie są opłaty dla Dużych Użytkowników Mieszkalnych?

Aktualna stawka za pojemność punktu zaopatrzenia wynosi €2.36 za kilowatogodzinę. Oznacza to, że jeśli pojemność Twojego punktu jest obliczona na 400 kWh, opłata SPC (ang. Supply Point Capacity) wyniesie €944 za rok.