Co to jest Duży Użytkownik Mieszkaniowy?
Mark Whelan
Staff Writer

Customers that consume in excess of 73,000 kWh of gas per annum are classified as Large Residential Users and are charged differently than customers with usage below 73,000 kWh per annum.

Co to jest pojemność punktu zaopatrzenia (ang. 'Supply Point Capacity')?

Pojemność punktu zaopatrzenia jest maksymalną ilością gazu, jaką może wykorzystać gospodarstwo domowe w ciągu jednego dnia, i jest ogólnie obliczana na podstawie historii zużycia gazu.

Jakie są opłaty dla Dużych Użytkowników Mieszkalnych?

Aktualna stawka za pojemność punktu zaopatrzenia wynosi €2.36 za kilowatogodzinę. Oznacza to, że jeśli pojemność Twojego punktu jest obliczona na 400 kWh, opłata SPC (ang. Supply Point Capacity) wyniesie €944 za rok.