By using this website, you agree to be bound by our Terms of Use and consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.
Gas & Electricity guide

Co to jest Duży Użytkownik Mieszkaniowy?

Co to jest Duży Użytkownik Mieszkaniowy?
Mark Whelan

Mark Whelan

Staff Writer

Klienci, którzy zużywają ponad 73 000 kWh gazu na rok są nazywani 'Dużymi Użytkownikami Mieszkaniowymi' (ang. 'Large Residential User') i ich rachunki są naliczane inaczej niż klientów, których zużycie jest poniżej tej kwoty. Oprócz ponoszenia opłat stałych i opłat za zużyty gaz, płacą oni dodatkową opłatę za znacznie większy pobór, zwaną tutaj 'Supply Point Capacity Charge'. Jest ona obliczana przez tutejszą Sieć Gazociągów (Gas Networks Ireland).

Co to jest pojemność punktu zaopatrzenia (ang. 'Supply Point Capacity')?

Pojemność punktu zaopatrzenia jest maksymalną ilością gazu, jaką może wykorzystać gospodarstwo domowe w ciągu jednego dnia, i jest ogólnie obliczana na podstawie historii zużycia gazu.

Jakie są opłaty dla Dużych Użytkowników Mieszkalnych?

Aktualna stawka za pojemność punktu zaopatrzenia wynosi €2.36 za kilowatogodzinę. Oznacza to, że jeśli pojemność Twojego punktu jest obliczona na 400 kWh, opłata SPC (ang. Supply Point Capacity) wyniesie €944 za rok.Reviews

Here's what our customers say about us

Independent Service Rating based on verified reviews. Read all reviews

Quick and Easy

We’re Ireland’s leading price comparison and switching site. We’re free to use and make comparing prices across suppliers quick and easy!

Save Time and Money

We save you time by bringing you all the best deals in one place. Every year we help tens of thousands of customers to switch and save money!

You Can Trust Us

We’re 100% impartial and are also accredited by the Commission for Regulation of Utilities (CRU) as an impartial, accurate and independent supplier of energy price comparisons.