Co to jest Duży Użytkownik Mieszkaniowy?
Mark Whelan
Staff Writer

Co to jest pojemność punktu zaopatrzenia (ang. 'Supply Point Capacity')?

Pojemność punktu zaopatrzenia jest maksymalną ilością gazu, jaką może wykorzystać gospodarstwo domowe w ciągu jednego dnia, i jest ogólnie obliczana na podstawie historii zużycia gazu.

Jakie są opłaty dla Dużych Użytkowników Mieszkalnych?

Aktualna stawka za pojemność punktu zaopatrzenia wynosi €2.36 za kilowatogodzinę. Oznacza to, że jeśli pojemność Twojego punktu jest obliczona na 400 kWh, opłata SPC (ang. Supply Point Capacity) wyniesie €944 za rok.