bonkers.ie
bonkers.ie
Switch Gas & Electricity with bonkers.ie

Co to jest Duży Użytkownik Mieszkaniowy?

...
Available languages
Co to jest Duży Użytkownik Mieszkaniowy?
Mark Whelan
Staff Writer

Klienci, którzy zużywają ponad 73 000 kWh gazu na rok są nazywani 'Dużymi Użytkownikami Mieszkaniowymi' (ang. 'Large Residential User') i ich rachunki są naliczane inaczej niż klientów, których zużycie jest poniżej tej kwoty. Oprócz ponoszenia opłat stałych i opłat za zużyty gaz, płacą oni dodatkową opłatę za znacznie większy pobór, zwaną tutaj 'Supply Point Capacity Charge'. Jest ona obliczana przez tutejszą Sieć Gazociągów (Gas Networks Ireland).

Co to jest pojemność punktu zaopatrzenia (ang. 'Supply Point Capacity')?

Pojemność punktu zaopatrzenia jest maksymalną ilością gazu, jaką może wykorzystać gospodarstwo domowe w ciągu jednego dnia, i jest ogólnie obliczana na podstawie historii zużycia gazu.

Jakie są opłaty dla Dużych Użytkowników Mieszkalnych?

Aktualna stawka za pojemność punktu zaopatrzenia wynosi €2.36 za kilowatogodzinę. Oznacza to, że jeśli pojemność Twojego punktu jest obliczona na 400 kWh, opłata SPC (ang. Supply Point Capacity) wyniesie €944 za rok.bonkers.ie
Compare, Switch, Save

bonkers.ie is a trading style of Bonkers Money Ltd. registered office Nutley Building, Nutley Lane, Dublin 4. Registered in Ireland, company number 477742. Our logo and the word bonkers® are registered trademarks of Bonkers Money Limited and may not be used or reproduced without prior written permission. Bonkers Money Limited, trading as bonkers.ie, is regulated by the Central Bank of Ireland.

Commission for Regulation of UtilitiesGuaranteed Irish