Gas & Electricity

Co to jest opłata PSO?

...
Available languages
Image
Image Daragh Cassidy
Head Writer

PSO (ang. ‘Public Service Obligation Levy’) jest to podatek, nałożony na wszystkich użytkowników energii elektrycznej w Irlandii. Pieniądze zgromadzone ze składek są przeznaczone na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, budowę elektrowni przystosowanych do spalania torfu oraz zabezpieczenie dostaw elektryczności.

Ile wynosi opłata PSO?

Tutejszy Urząd Regulacji Energetyki (Commission for Regulation of Utilities) każdego roku ustala wysokość opłaty. Obecnie z pierwszym października 2017 wysokość PSO została ustalona na €104,74 (z VAT włącznie). Każdy odbiorca energii elektrycznej jest zobowiązany do uiszczenia tej zapłaty.

Opłata PSO na rachunku

Opłata PSO widnieje na każdym rachunku za prąd, zazwyczaj tuż pod pozycją ze stałymi opłatami (ang. ‘standing charges’) oraz ilością jednostek zużytych w danym okresie rozliczeniowym, za które płacisz.  

Ponieważ większość rachunków jest naliczana raz na dwa miesiące, opłata wynosi zazwyczaj €17,46 i pokrywa oba te miesiące. Niektórzy dostawcy pobierają opłatę PSO w wysokości 28,7 Centów (łącznie z VAT) za dzień,

przez co kwoty mogą się różnić w zależności od rachunku i długości cyklu rozliczeniowego.

Historia opłat PSO

Opłata PSO została po raz pierwszy wprowadzona w 2010 roku, i od tego czasu spadła dwukrotnie w 2011 i 2015. Obecnie, za rok 2017 i 2018 PSO wynosi €92,28 (bez VAT). Od października 2018 opłata ma spaść do €41.76 za okres 2018-2019.

Okres

Koszt miesięczny*

Roczny koszt*

2010 - 2011

€2.73

€32.76

2011 - 2012

€1.61

€19.33

2012 - 2013

€2.32

€27.84

2013 - 2014

€3.57

€42.87

2014 - 2015

€5.36

€64.37

2015 - 2016

€5.01

€60.09

2016-2017

€5.90

€70.75

2017-2018

€7.69

€92.28

*Podane ceny nie zawierają podatku VAT.

W jaki sposób ustala się opłatę PSO?

To jak naliczana jest opłata PSO, zależy od wielu czynników, jednak głównym z nich jest wysokość kosztów samej energii.

Ogólnie mówiąc, jeśli cena za energię (ang. ‘SEM price’) jest wysoka, mniejszy jest podatek PSO. Jest tak, ponieważ więcej pieniędzy wpływa bezpośrednio z rynku sprzedaży energii.

Jeśli natomiast cena za energię jest niska, większa będzie opłata PSO, ponieważ pieniądze ze sprzedaży nie będą wystarczające na pokrycie projektów dotowanych z PSO.

Ponieważ głównym celem opłaty PSO jest promowanie energii odnawialnej, zabezpieczenie dostaw energii i wykorzystywanie lokalnych paliw, takich jak torf, postanowiono, że niektóre sposoby wytwarzania energii powinny być chronione przed ostrymi wahaniami na rynku.